Auriculotherapie

Auriculotherapie

Westerse geschiedenis

Zeelieden droegen oorringen om een beter zicht te krijgen, ook bij Alpinisten was dit fenomeen bekent.

Hippocrates (4e eeuw v.C) behandelde impotentie door het laten bloeden van de venen aan de achterzijde van de oren.

Cauteriseren van drukgevoelige punten op het oor werd al toegepast in het oude Perzië.

Johannes Scultetus  (chirurg begin 17e eeuw) en Antonio Valsava (patholoog eind 17e eeuw) beshreven ook de cauterisatie van de reflexpunten van het oor die gekoppeld konden worden met de klacht.

Cauterisatie werd in die tijd gedaan door de smid!

 

Dr. Paul Nogier

De moderne auriculotherapie werd neergezet door de Franse arts Paul Nogier (1908 – 1996) Hij ontdekte bij zijn patiënten de littekens van cauterisatie op de oren en hoorde zo dat Mme Barrin het schroeien op de OCP (oor correspondentie punten) toepaste als behandelmethode. Hij probeerde de behandeling iets minder barbaars te maken en begon zo met het prikken van de oor correspondentie punten. Door de successen van zijn behandelingen kon hij een gedetailleerde kaart maken van de somatotopie van het oor. (soma= lichaam, topos= locatie)

In west Europa zijn de namen Paul Nogier en Frank Bahr onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van auriculotherapie.

We zien dan ook de Westerse en Chinese ‘oorkaarten’ van elkaar verschillen en dit zou natuurlijk verwarring kunnen scheppen en een ‘goed/fout’ conclusie teweeg kunnen brengen.
Reactie plaatsen