Vragen mag!

                                   

Veelgestelde vragen

Ik heb geen vooropleiding of recente studie ervaring is dit een probleem?

Nee, dit is geen probleem. De lessen zijn helder en duidelijk en er wordt lesgegeven in kleine groepen zodat je alle aandacht geniet.

Ben ik verplicht mij in te schrijven bij een beroepsvereniging als ik mijn vak ga uitoefenen?

Nee, je bent niet verplicht je in te schrijven bij een beroepsvereniging.

Wkkgz
Om aan de nieuwe wet Wkkgz te voldoen en je eigen praktijk te starten, dien je te beschikken over een klachtenfunctionaris en ingeschreven te zijn bij een erkende geschillencommissie.

Je kunt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij bijvoorbeeld Balens en zelf je klachtenfunctionaris en geschillencommissie regelen bij Klachtenportaal zorg.

Maar je kunt ook na het volgen van deze opleiding kun je je eventueel aansluiten bij het CAT en voldoe je aan de wet en beschik je over de nodige verzekeringen.

Hoe verloopt de betaling?

Moet ik in een keer de gehele opleiding betalen of mag ik per module betalen?

Na inschrijving: ontvang je de inloggegevens van het online ledenportaal (of je hebt deze al) waarmee je direct toegang krijgt tot de cursus.
De syllabus kun je hier nu direct downloaden & uitprinten.
Neem de syllabus mee naar de cursus. Tegen een meerprijs van €5,- verzorgen wij voor jou de syllabus en ontvang je deze voor aanvang cursus.

De factuur ontvang je in je mailbox, bewaar de factuur voor aangifte belasting, studiekosten zijn aftrekbaar!

Je betaalt bij inschrijving de module/cursus en behoeft dus niet in één keer een enorm bedrag te voldoen van een hele opleiding of voor een heel jaar.

Ik wil na het behalen van mijn diploma doorgaan voor andere diploma’s binnen Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten,
gelden mijn gevolgde modules nu ook voor de andere diploma’s?

Ja de vakken die je al gevolgd hebt tellen mee in je vervolg opleiding.

Wat kan ik na mijn opleiding bij Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten?

Na afronden van de opleiding kun je je als therapeut vestigen of als masseur solliciteren bij wellness gelegenheden.

Ontvang ik een certificaat of diploma?

Na het volgen van een module/cursus ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. Het diploma ontvang je na het behalen van het examen van de desbetreffende opleiding (mits geslaagd).

Hoeveel moet ik thuis studeren?

Na het volgen van een module wordt er van je verwacht dat je dit thuis in de praktijk gaat brengen en de lesstof leert. De studiebelasting staat op gemiddeld 5 uur per week, het staat je natuurlijk vrij om meer of minder te studeren. Daarbij ligt het er natuurlijk ook aan hoe snel je de modules achter elkaar volgt.

Hoelang mag ik over een opleiding doen?

Je beslist zelf hoelang je over een opleiding doet, er is een tijdslimiet van 4 jaar per opleiding.
De benodigde modules plan je zelf in naar eigen tempo en agenda, hierna kun je je inschrijven voor het examen van de gewenste opleiding.

Ik heb een basismodule ontspanningsmassage elders gevolgd, moet ik deze dan nogmaals doen?

Nee, dit is niet nodig. Wel zien we graag een diploma of certificaat van de elders gevolgde cursus of opleiding.

Ik wil slechts een of twee modules volgen, kan dit?

Ja dat kan, als je slechts één module (of een aantal) naar keuze wilt volgen is dit ook mogelijk. Kijk wel bij de module of er geen basismodule vereist is. (bij toelatingseisen)

Beschik ik over vergoedingen voor mijn cliënten van zorgverzekeraars na mijn opleiding?

Nee. Helaas hebben de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars hun eisen hoog opgeschroefd. Tegenwoordig dien je te beschikken over: EHBO diploma, Medische basiskennis op HBO niveau (CPION geaccrediteerd), 1 jaar Psychopathologie en een vierjarige vakkennis opleidingen op HBO niveau. Daarbij kunnen de beroepsverenigingen niet garanderen dat de zorgverzekeringen de vergoedingen niet intrekken. De beroepsverenigingen waarbij je (voor vergoedingen) aangesloten dient te zijn, verlangen dat je jaarlijks bijscholingspunten behaalt van (alleen) geaccrediteerde opleidingen. Zo gaan therapeuten vooral kijken wat geaccrediteerd is en niet meer waar hun interesse ligt. Daarnaast dient je praktijk aan verschillende eisen te voldoen. De zorgverzekeraars vergoeden slechts een gedeelte van de consultprijs en zo moet de cliënt nog steeds bijbetalen. Therapeuten zonder vergoedingen kunnen hun consultprijs verlagen, zodat de cliënt op dezelfde prijs uitkomt als bij de therapeut die vergoedingen geniet. Therapeuten in Duitsland en België hebben nooit vergoedingen genoten voor alternatieve geneeswijzen en ook daar zijn veel goedlopende praktijken. Er zijn veel therapeuten en masseurs (zonder vergoedingen) die heel goed werk verrichten en hun cliënten van klachten bevrijden en drukbezochte praktijken hebben.

Ontvang ik een certificaat voor een thuisstudie?

Certificaat behalen voor een Thuisstudie
Examen via Whats-app

Woon je te ver van ons opleidingscentrum vandaan, dan kun je via WhatsApp ons mee laten kijken naar jouw behandeling.Toetsen schriftelijk:
Je ontvangt via mail een aantal vragen of casussen die je ingevuld terugstuurt, zijn deze voldoende ontvang je het certificaat.Toets bij massage:

Stuur ons een zelfgemaakte video van jouw massage/behandeling toe via Whats-app naar

tel: 0613974023

Stel jezelf ook even voor in de video met naam en adres.Wanneer de massage/ behandeling is goedgekeurd ontvang je van ons het certificaat per post.

De prijs voor het examen en certificaat is €29,95

Uit hoeveel delen bestaat een thuisstudie?

Bij massagecursussen ontvang je inlogcodes van de thuisstudie waarmee je toegang krijgt tot al het filmmateriaal. Een thuisstudie omvat alle filmpjes van de complete massage. Per lichaamsdeel is er een filmpje beschikbaar zodat je gemakkelijk kunt doorklikken en de massage wordt voorgedaan. Daarbij kun je de syllabus/werkboek downloaden en uitprinten. In de syllabus staat de gehele massage beschreven met foto's. Daarnaast download je de bijlage van de contra-indicaties en adviezen over massageolie, massagetafels en handdoeken. Samen met het filmmateriaal ga je aan de slag.

Hoe is de AVG geregeld?

Document Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) register van verwerkingsactiviteiten. A: Benoemen persoonsgegevens: Hieronder ziet u welke persoongegevens wij van u vragen en bewaren Naam, adres, postcode, woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer emailadres Toestemming nieuwsbrief Met het invullen van uw gegevens geeft u automatisch toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen, u kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. B: Doeleinden van de persoonsgegevens die door ons Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten worden verwerkt. 1. Contactgegevens: Contactgegevens heeft ons opleidingscentrum nodig om afspraken te maken of te annuleren. Emailadressen gebruikt het opleidingscentrum om aanbiedingen te kunnen geven en contact te houden met cursisten. Mijn cursisten geven zelf aan of zij de nieuwsbrief van mijn praktijk willen ontvangen en kunnen zich ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. 2. Bewaartermijn Wij bewaren uw gegevens 10 jaar vanaf datum acceptatie algemene voorwaarden en langer indien dit nodig is. U kunt op elk moment uw gegevens inzien of deze op aanvraag laten verwijderen. 3. Beroepsgeheim Wij gaan zorgvuldig om met uw privégegevens. U kunt ons ten alle tijden vragen uw gegevens te verwijderen uit ons klantenbestand. C: Hoe wordt u als cursist geïnformeerd? Wij informeren u op inzage van dit document over de dossierplicht tijdens de inschrijving via de algemene voorwaarden van Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten Uw gegevens heeft u zelf ingevoerd bij inschrijving van het inschrijfformulier voor een cursus of aanvraag van de studiegids Op de website www.massagecursuslimburg.nl staat informatie over onze werkwijze, de dossierplicht, verplichtingen en algemene voorwaarden. D: Wie hebben inzage in ons dossier? Uw gegevens worden opgeslagen op de website www.massagecursuslimburg.nl om contact met u te kunnen opnemen in geval van annulering of verzetten cursussen. Alleen de directeur en secretaresse hebben toegang tot deze gegevens Er zijn ook medewerkers die toegang hebben tot de dossiers. In de arbeidsovereenkomst is de geheimhouding geregeld. E: Hoe is de beveiliging van cursisten dossiers geregeld in ons opleidingscentrum? Wij werken met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard Wij werken met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. Wij maken regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden Doordat wij regelmatig een update van de software installeer, zorgen ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is. Wanneer wij ambulant werken worden uw gegevens niet uit handen gegeven of uit het oog verloren. Online afspraken: wanneer u uw gegevens invoert op onze online agenda zijn deze beveiligd met een wachtwoord. Deze externe software is beveiligd. I.v.m. boekhouding wordt uw naam adres en woonplaats vermeld, hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomstmet de externe partij afgesloten. F. Hoe gaan wij om met datalekken? Binnen 72 uur na het datalek maken wij een melding hiervan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer nodig melden wij de datalek aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Wij hebben afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en bij datalekken vanuit een externe partij (website, online agenda, accountant) zullen wij dit ook melden. Datum 02-05-2018 Maastricht