Energetische praktijk

Energetische praktijk

De energetische praktijk van Anne Elisabeth Haentjens

1. Waar droomde je van voordat je besloot je opleiding bij mij te volgen (leven, gezondheid,
gezin, onderneming, persoonlijke situatie etc.)

– Uit mijn steeds vastlopend patroon van 12 stielen, 13 ongelukken te geraken!
– Mijn (werk)leven liep steeds ‘vast’ volgens een gelijkaardig patroon. Nml.

Telkens ik aan de ‘top’ of
een bepaald hoogtepunt stond in mijn functie, liep het door allerlei externe factoren steeds mis. Alles
wat ik had ‘opgebouwd’, viel telkens als een kaartenhuisje in elkaar! Het frustrerende was steeds dat
men telkens heel tevreden was van mijn werkprestaties/zelfstandige activiteiten, maar er steeds
externe factoren voor zorgden dat het mis liep…

– Zowel ikzelf als mijn omgeving kon er niet naast blijven kijken, dat ik over
zogenaamde spirituele gaven beschikte, maar op de een of andere manier kon/mocht ik deze zogenaamd niet
gebruiken/ontwikkelen. Het werkte zeer frustrerend voor mij!

– Mijn doel was, om mezelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen, wie was ‘ik’ nu eigenlijk? Welke
patronen hoorde bij mij, en welke waren van anderen? Een manier vinden om ook een aantal zaken
echt te ‘doorbreken’, waarom trok ik zoveel ‘negatieve’ energie aan? Waarom liepen een aantal
zaken altijd zo grondig fout? Waarom zoveel ‘afscheid’(soms letterlijk door te sterven) nemen van
mensen en dieren die ik onvoorwaardelijk graag zag?

– Hiervoor ben ik na de zoveelste frustratie, in een soort van ‘sabbat’ jaar gesukkeld. Heb toen ook
met heel wat mensen bewust de contacten gebroken. Ik wilde vooral RUST! Om me heen!

2. Waar liep je tegenaan voordat je de opleiding begon?

– Dat ik wel besef had van mijn gaven, talenten en competenties. Maar in bijzijn van anderen,
ik mezelf steeds om onverklaarbare redenen naar ‘beneden’ haalde, ik zogenaamd niet zo
goed was als hun of “anders”. Wat een beetje voor compensatie en kopieergedrag leidde in
mijn dagelijks (werk)leven.

3. Welke invloed had dat op [andere medewerkers, je gezin, je gemotiveerdheid, je omzet, je
gemoedstoestand, persoonlijke groei.

– Wrevel en onbegrip bij collega’s. De hechte band met mijn kinderen viel ook uit elkaar. Voor de
eerste keer in mijn leven, was ik compleet ‘leeg’, moegestreden om telkens ‘opnieuw’ te beginnen! Ik
had er echt geen zin meer in! Mensen in mijn omgeving (her)kenden mij zo niet, men was gewoon dat
Anne steeds met vol enthousiasme er terug tegen aan ging, terug iets nieuws opstarten/beginnen.

– Door mijn sabbat jaar, had ik totaal geen inkomen, was ik financieel afhankelijk van mijn echtgenoot.
Voor mij een heel nieuw en moeilijk fenomeen, want al heel mijn leven zorgde ik voor mezelf en eigen
inkomen! Werkte niet echt bevorderlijk voor mijn ‘moreel’.

– Ook begon mijn fysieke gezondheid achteruit te gaan, vooral verlies in ‘fysieke krachten’, en er
begonnen pathologisch allerlei kwalen op te duiken, zonder enige verklaring. Vooral gericht op het
zenuwstelsel en spieren. (onverklaarbare spierspasme, heftige krampen door heel het lichaam)

– Mijn gemoedstoestand ging eigenlijk in een speedtempo achteruit. Ook wilde ik echt letterlijk
afscheid nemen van ‘mijn leven’, niet zozeer zogenaamde ‘zelfmoord gedachten’, maar eerder gewoon
het leven dat ik leidde echt beëindigen! Af van al die negatieve energieën, mensen die mij bedrogen,
geen dierbare mensen en dieren meer verliezen, mijn goede fysieke gezondheid terug! Maar hoe doe
je dat zonder echt ‘dood’ te gaan? Want dan kan je niet meer terug komen hè

4. Welke resultaten behaalde je met je opleiding, cursus of thuisstudie?

Diploma Energetisch therapeut
– Erkenning bij de BMF
Persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik ben mezelf meermaals tegengekomen. Ik kreeg ook heel veel
inzichten in mijn patronen: denken, doen en handelen.

– Door deze ‘processen’ allemaal door te maken, begon ik
een aantal ‘vastlopende patronen en belemmeringen’ bij mezelf te herkennen, en kon deze voor het eerst doorbreken!

– Ook mijn spirituele gaven ontwikkelden zich in een speedtempo, maar was er nu minder ‘angstig’
over, want door de professionele opleiding kon ik deze nu heel goed ‘onderbouwen’. En dat was
nodig, daar ik ook niet enkel vanuit een intuïtie handel, maar blijkbaar ook vanuit mijn ratio. En daar
zat vooral MIJN ‘knelpunt’. Vanwege mijn ‘hogere’ intelligentie (hoger wiskundig I.Q) sprak mijn ratio
mijn spirituele gaven steeds tegen, trok deze steeds in twijfel.

– Mijn “ratio” en “ego” was ook steeds het stukje van mezelf dat steeds getriggerd werd om mezelf in
mijn competenties te bewijzen naar “anderen”! En dan ga je hierbij niet je zogenaamde spirituele
gaven promoten he

– Immers mijn intuïtie(innerlijke wijsheid) was wel ontwikkeld, maar ik miste (onbewust) vooral de
‘onderbouwing’ voor mijn ‘ratio’. Over zogenaamde ‘gaven en of talenten’ beschikken is één zaak,
maar weten waar je eigenlijk mee bezig zijd, is een compleet andere zaak! De professionele
opleiding maakte het dus voor ‘mij’ eindelijk compleet, een geheel, en pas dan kon ik verder…Dit
laatste is mij in een later stadium HEEL DUIDELIJK geworden!
Dit maakt mij een beetje ‘uniek’, want de meeste ‘rationele’ mensen, geloven niet direct in het
spirituele/paranormale, en verklaard ook waarom ik niet tot het zogenaamd ‘stereotype’ behoor,
maar wel waarom ik mij nu juist altijd het buitenbeentje ben/was. (hilarisch )

5. Wat is er door dat resultaat nog meer gebeurt (in je privésituatie, je omgeving, je bedrijf et
cetera)?

– De negatieve energie rondom mij werd plots om onverklaarbare redenen omgezet in positieve
energie!!! Echt een heel schril contrast!!!

– Ik kon mij ook op een heel ander niveau terug gaan verbinden met mensen, en ook dieren!
(vreemde)Mensen spreken mij om onverklaarbare reden terug spontaan aan, komen hulp vragen in
een winkel, begroeten mij met een goedendag/glimlach op straat. Dit heeft jaren anders geweest!

– Mijn pas opgestarte energetische praktijk ging als een vuurpijl vooruit, maar echter wel op een zeer
doordachte en opbouwende manier! Het was echt helemaal anders dan wat ik ervoor (voor de
opleiding) als zelfstandige activiteit opbouwde. Tevens voor het eerst in mijn (werk)leven en carrière
was ik iets opgestart zonder businessplan, zonder screening van de zogenaamde concurrentie,
zonder mij te typeren als een zogenaamd stereotype energetisch therapeut.

– Gewoon eens ‘echt’ mijn gevoel gebruikt, ook alles wat ik had geleerd in de praktijk toe te passen,
maar dan op een manier die bij ‘mij’ paste. Ook voor het eerst in mijn leven ‘leren kruipen, en dan
pas te lopen!) Voor het eerst eens niet te gaan commercialiseren, maar eerder de financiële
inkomsten te laten uitvloeien vanuit mijn zelfstandige activiteiten. (ik hoop dat je begrijpt wat ik
bedoel?) meer de instelling van ‘we zien wel’ waar het mij brengt…

Ook de inrichting van de praktijk volgens ‘inkomsten’ op te bouwen, en niet volgens bekomen
(geleende)gelden te investeren. Ik wilde eigenlijk mijn ‘doelgroep’ op een andere manier aantrekken.
Hiermee bedoel ik: klanten aantrekken die voor ‘mij’ kwamen, voor mijn ‘kunnen’, en niet omdat ik
een mooie ingerichte praktijk had, of goede commerciële advertenties kon maken. Of omdat ik mij
‘beter’ kon profileren dan de zogenaamde concurrentie. Ook bewust niet ‘Anne Elisabeth Haentjens’
gepromoot in haar gaven en talenten, maar wel “de praktijk en ik’ dat geeft echt heel ander
perspectieven hoe mensen je energetische praktijk zien!

– Hierdoor is mijn praktijk (op amper 2 jaar) echt uitgroeit naar een genormeerde en gevestigde
waarde. Heb ik ondertussen al een mooie agenda opgebouwd, van bijberoep naar hoofdberoep en
een mooi financieel inkomen opgebouwd. Dit voelt super om terug voor jezelf te kunnen zorgen en
mee financieel te kunnen tussen komen in de opvoeding van je kinderen, zelf terug bv. je kleding en
kapper te kunnen betalen, zaaaaalig!

– De inrichting van de praktijk ook volledig opgebouwd volgens inkomsten, totaal geen enkel euro
geleend bij de bank!!! Mijn zichtrekening is dus in plus begonnen, en niet in min kasten
aangekocht, massage tafel, ondertussen al een elektrische behandeltafel, leuke items aangeschaft
om te verkopen (hierin ben ik nog wat aan het zoeken), professionele werkmaterialen, enz. In een
eerder stadium (tijd voor de opleiding) had ik hoogstwaarschijnlijk prioriteit gegeven aan de artikelen
die ik ter verkoop zou aanbieden, en dan pas aan al de rest

– Totaal onverwacht al een “Award” gewonnen, door waardering van klanten die via Lifestylebooking
tot onze praktijk zijn geraakt.

– Betreft mijn omgeving, merken mensen op dat ik veel gemoedelijker ben. Vooral ‘rust’ uitstraal, en
vooral de zaken niet meer zo dramatiseer Ook meer vanuit een “zijn” dan een “moet” reageer of
dingen doe. Ook heb ik mij terug met een aantal mensen verbonden (waarmee ik had gebroken),
maar wel vanuit een “nieuwe fundering”.

– Ook kan ik beter mijn grenzen bewaken! Vooral in mijn handelen, denken en doen, goed bewaken
van wat behoord nu tot ‘mijn persoonlijkheid/karakter’ en wanneer begin ik terug te handelen,
denken en doen vanuit/tegen ‘anderen’. Dat is niet gemakkelijk, want die valkuilen zijn er nog steeds,
maar door ‘alert’ te blijven trap je er veel minder in, en dat geeft enorme rust in je dagelijks leven! Ik
dien vooral ‘mijn ego’ goed te bewaken!! Want als ‘mijn ego’ terug de kop begint op te steken, dan
begin ik terug (negatief)te denken en handelen voor/naar anderen uit mijn verleden!

6. Twijfelde je ergens aan voordat je de opleiding of cursus/thuisstudie begon?

– ja, of ik dit wel financieel allemaal kon betalen!
– Of het weer niet de zoveelste teleurstelling/frustratie ging geven. Alle tijd en energie weer niet voor
niets ging zijn. Mijn ‘verwachtingen’ niet gingen ingevuld worden.
– Ik eigenlijk nog wel in staat was om te studeren, iets nieuws te leren aangezien mijn leeftijd. Toen ik
de opleiding aanvatte, was ik immers ‘al’ 48 jaar
– De afstand tussen mijn woonplaats en Maastricht. Bijkomend ik telkens twee heel drukke
verkeerssituaties/knooppunten van België diende te trotseren! (Kennedytunnel – Ring Antwerpen – E34)

7. Waarom besloot je het toch te doen?

– Om financieel alles te kunnen betalen, ben ik bewust terug in de verkoop gaan werken. Iets
vanwaar ik wist dat ik dat werk goed kon (job inhoud), en in die sector altijd werk te vinden is, en
mijn ervaring voor een goede verloning ging zorgen

– Ik bij toeval de nieuwsbrief van het opleidingscentrum in mijn mailbox had gekregen. Dit was voor
mij een soort van ‘signaal’.

– Er een soort van ‘innerlijk weten’ heersten, dat ik dit om de een of andere reden ‘moest’ gaan
doen!
Pure nieuwsgierigheid te overwinnen

Anne Elisabeth Haentjens

 

Jij kunt ook je leven veranderen, groeien en misschien
wel een energetische praktijk starten Klik hier voor alle informatie

Studeer je liever thuis? klik dan hier

energetische praktijk

 

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten
Reactie plaatsen