Algemene voorwaarden & privacy

Algemene Voorwaarden

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten
CURSUSSEN, OPLEIDINGEN, ACTIVITEITEN, ONLINE CURSUSSEN EN EXTERNE LINKS

Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Privacybeleid Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten

Versie 0.1  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-02-2019

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten  U dient zich ervan bewust te zijn dat Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

AVG overeenkomst cursisten Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten, Maastrichter Pastoorstraat 14, 6211 BV Maastricht  tel: 0613974023 info@massagecursuslimburg.nl

VOORWAARDEN FACTUURVOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/ reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten met Therapeutisch opleidingscentrum Kersten.

2. Door het inschrijvingsformulier te versturen, verklaart de cursist of deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden. Aanmelding/inschrijving voor een cursus kan niet geannuleerd worden, in overleg kunt u een andere datum deelnemen, mits tijdig is overlegd.

3. Onder “klant” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij Therapeutisch opleidingscentrum Kersten een bestelling of cursus-reservatie plaatsen.

4. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een cursus of bestelling / opdracht, tenzij schriftelijk anders door Therapeutisch opleidingscentrum Kersten vermeldt. Een bestelling van cursus-reservatie wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax, per mail of via de website door klant aan Therapeutisch opleidingscentrum Kersten is verstrekt. Alle rekeningen en/of facturen van cursussen, diensten, verkopen en / of reservaties van Therapeutisch opleidingscentrum Kersten dienen contant, per pin of overschrijving betaald te worden. Bij niet-betaling wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,- een maximum van € 2000,- , alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.

Het geld dient vóór aanvang van de cursus overgemaakt te zijn contant of per pin betaald te worden bij de eerste les. Lesgelden worden nooit geretourneerd bij vroegtijdig afbreken van de cursus.

Bij aankoop van een thuisstudie is de koop bindend en niet terug te draaien daar de klant direct toegang verkrijgt tot de door hem/haar gekochte cursus of opleiding. Bij uitblijven van termijnbetalingen wordt het resterende bedrag gevorderd.

Door invullen en opsturen van het inschrijfformulier verplicht de cursist zich tot volledige betaling van de cursusgelden. Eventuele kosten van betalingsherinneringen en incasso zijn voor rekening van de in gebreke blijvende. Er vindt nooit restitutie plaats van cursusgeld bij annulering, vroegtijdig afbreken van de cursus of thuisstudie. Inschrijving is bindend: restitutie alleen bij ongeval of ziekte d.m.v een persoon gebonden tegoedbon. Programma wijzigingen voorbehouden. Cursusgeld overmaken op NL69 INGB 0004514613 t.a.v. Therapeutische Opleidingscentrum Kersten te Maastricht

Deelname aan de cursussen gebeurt geheel op eigen risico. Annulering bij overmacht: b.v. bij storm, ijzel of tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan niet op de docent verhaald worden.

5. Indien de klant zijn inschrijving wenst uit te stellen (om welke reden dan ook) wordt er een bijkomende uitstelvergoeding in rekening gebracht. Hoeveel deze uitstelvergoeding bedraagt is afhankelijk van het moment waarop de cursist zijn inschrijving verplaatst. Hoe dichter dit bij de startdatum valt, hoe hoger de vergoeding is. Dit kan oplopen tot 50% van het cursusbedrag bovenop het bedrag van de cursus, die op een overeengekomen latere datum gevolgd zal worden.

6. Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant.

7. Therapeutisch opleidingscentrum Kersten en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Nederlands recht. Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door, Therapeutisch opleidingscentrum Kersten zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Therapeutisch opleidingscentrum Kersten als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. Therapeutisch opleidingscentrum Kersten stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen en activiteiten.

8. Therapeutisch opleidingscentrum Kersten behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden. Bij tussentijds beëindigen door Therapeutisch opleidingscentrum Kersten van een cursus of manifestatie als gevolg van overmacht vindt restitutie plaats pro rato.

9. De op de folders en website van Therapeutisch opleidingscentrum Kersten genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van fouten.

10. Aan de websites en folders van Therapeutisch opleidingscentrum Kersten kunnen geen rechten worden ontleend.

11. De cursussen en opleidingen omvatten een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Therapeutisch opleidingscentrum Kersten is niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van een student voor welk examen of test dan ook.

12. Therapeutisch opleidingscentrum Kersten behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling, uw betaling kunt u gebruiken voor een andere cursusdatum of andere cursus naar keuze.

13. Therapeutisch opleidingscentrum Kersten is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.

17. Klachtenprocedure: heeft u een klacht over Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten, kunt u deze sturen naar de interne klachtencommissie van Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten info@massagecursuslimburg.nl .
Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten is aangesloten bij geschillencommissie.

18. Cadeaubonnen, kortingen, tariefkortingen en pakketkortingen zijn niet inwisselbaar
tegen contanten of tegoeden. Aanbiedingen en/of cadeaubonnen zijn niet in combinatie
in te leveren. Een vakkenpakket korting wordt altijd vooraf de te volgen cursussen gegeven, het totale bedrag dient in een te worden gestort vooraf de te volgen cursussen. De korting wordt nooit achteraf verrekend.

copyright 2010 Therapeutische Praktijk Kersten KvK 14095853 Copyright

Copyright

De inhoud van www.massagecursuslimburg.nl is auteursrechtelijk bescherm, mede al ons cursus materiaal. We behouden alle rechten voor. Informatie, beelden, grafieken of illustraties op deze website, inclusief broncode, mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, (her) uitgegeven, overgebracht, verspreid of ergens worden opgeslagen.
Het materiaal mag worden gebruikt voor privé en niet-commercieel gebruik onder de stricte copyright voorwaarden. Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webpagina’s waarnaar is doorgelinked. De betreffende website eigenaren zijn hiervoor verantwoordelijk.e contents of external web pages. Alle persoonlijke informatie die wij van u ontvangen via onze website zullen wij vertrouwelijk behandelen en niet naar derden overbrengen voor zover dit niet noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Disclaimer Alle online cursussen (inclusief bijlagen) van Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de online cursussen (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. Op de inhoud van de online cursussen (inclusief bijlagen) rust copyright en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen). Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledig en/of foutief gebruik van de online cursussen en/of inhoud hiervan. Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het wel of niet ondersteunen van de software op pc, iPad of telefoons van het online ledenportaal.

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Geen medisch advies
Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het instituut kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de informatie op deze website of in de lessen/opleidingen, of het wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe links
Deze website bevat informatie en links naar websites die door andere partijen dan Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door derde geleverde informatie, producten, behandelingen of diensten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten houdt zich daarom in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik dit nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteer.

Doelen waarvoor het opleidingscentrum klant gegevens verwerkt:

 • voor gebruik in relatie tot aanmeldingen van cursussen
 • promotiedoeleinden
 • individuele promoties
 • Certificaten & diploma's
 • Factuur-opmaak

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Voor meer informatie over de wet AVG kunt u de link volgen.

avg_in_een_notendop

 

 

arrow_drop_up arrow_drop_down