Holistic pulsing

Het lichaam wordt door de verschillende manieren van pulsen in beweging gebracht. Als we ervan uitgaan dat ons lichaam voor ongeveer 75% uit vloeistof (water) bestaat dan komt deze vloeistof door de constant wiegende, ritmische bewegingen in het hele lichaam tot op celniveau in beweging.

Het geeft, mede door de zachte benadering de mogelijkheid tot overgave.

Holistic Pulsing wordt gezien als een methode om het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

cursus holistic pulsen

Thuisstudie Holistic pulsing

Online

cursus holistic pulsen

Praktijklessen Holistic pulsing

in Maastricht

Video Aspect Ratio: 4:1

.