Examens opleidingen

cursussen acupunten

Hoe verlopen de examens voor onze opleidingen?

Nadat je de modules hebt afgerond van een opleiding, de lesstof hebt bestudeerd en voldoende stage-uren  hebt gemaakt  (de praktijk-avonden), kun je je opgeven om je diploma te behalen.

De examens starten om 10:00 uur en worden in het opleidingscentrum Maastricht afgenomen door een onafhankelijke examencommissie.

Het examen bestaat uit 3 delen:

* Praktijkgedeelte, (plus/min 30 minuten)

* Theoriegedeelte 

* Casus (m.u.v. cursisten Wellness masseur)

Voor het praktijkexamen dien je een model mee te nemen, eerst zal dan ook het praktijkexamen plaatsvinden, zodat jouw model hierna kan gaan.

Het theoriegedeelte bestaat uit 20 vragen van de door jouw gevolgde opleiding, dit zijn zowel open vragen als meerkeuze vragen.

Na het theorie-examen ontvang je een casus die je mag voorbereiden. Na de voorbereiding kom je uitleg geven over deze casus bij de examencommissie.

Ben je geslaagd, dan ontvang je het diploma. Ben je gezakt voor beide of een van de onderdelen van het examen dan bestaat de mogelijkheid tot het doen van een herexamen.

Let op: je kunt per examendatum opgaan voor één examen en diploma.
Je dient voldoende (nieuwe) modules te hebben gevolgd voor de door jouw gedane opleiding, de examencommissie neemt het aantal docenturen per diploma mee.

Examenkosten: €177,-

Bij inschrijving vermeld je bij opmerkingen de vakken waaraan je hebt deelgenomen en jouw opleiding.

Let op: Schrijf je minimaal één week vóór de examendatum in en stuur een mailtje met je geboortedatum, vakkenpakket en naam die je graag vermeldt ziet op je diploma

Ja, ik schrijf me in voor het examen

Ja, ik schrijf me in voor het examen
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten door middel van een uitgebreide audit, onderzoekt of zij aan alle benodigde aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen.